แผ่นเหล็กปั้มฟัน

แผ่นเหล็กขึ้นรูปมาเรียบร้อยแล้ว เหมาะสำหรับงานด่วน แค่ติดฟันเท่านั้น