ใบเจียร ใบตัด FASTCUT

ใบเจียร ใบตัด FASTCUT 

                                    ใบเจียร FASTCUT

100x2x16 mm.  AC60BFL27                   125x2x22 mm.  AC60BFL27

100x4x16 mm.  A36QBF27                    125x6x22 mm.  A24QBF27

100x6x16 mm.  A24QBF27                    180x6x22 mm.  A24SBF27

                                     ใบตัด FASTCUT

                          355x3.5x25.4 mm.  A30PBF30

                          405x3.5x25.4 mm.  A30PBF30

                          405x3.5x25.4 mm.  A30SBF2